Ryzyka związane z zakupem mieszkania

Expert 19 listopada 2023

Zakup mieszkania, zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego, wiąże się z różnymi rodzajami ryzyk. Oto one:

### Ryzyka przy zakupie z rynku wtórnego:
1. **Stan prawny nieruchomości**: Problemy z uregulowaniem stanu prawnego, obciążenia hipoteczne, spory dotyczące własności.
2. **Stan techniczny**: Ukryte wady konstrukcyjne, zużycie instalacji, potrzeba remontu.
3. **Niejasna historia nieruchomości**: Kwestie spadkowe, nieuregulowane sprawy z byłymi właścicielami.
4. **Niespójność z rejestracją**: Różnice między stanem faktycznym a tym, co jest zarejestrowane w dokumentach.
5. **Brak gwarancji**: Nie ma gwarancji od dewelopera, jak w przypadku nowych mieszkań.

### Ryzyka przy zakupie z rynku pierwotnego:
1. **Ryzyko dewelopera**: Problemy finansowe dewelopera, bankructwo, opóźnienia w budowie.
2. **Zmiany w projekcie**: Modyfikacje w projekcie budowlanym, które mogą nie odpowiadać oczekiwaniom kupującego.
3. **Wady ukryte nowych budynków**: Problemy, które ujawniają się dopiero po zamieszkaniu.
4. **Opóźnienia w przekazaniu mieszkania**: Częste w nowych inwestycjach, mogą wpłynąć na plany finansowe i osobiste.
5. **Niepewność co do ostatecznego wyglądu otoczenia**: Okolica może się różnić od planowanej, np. brak obiecanych udogodnień.

Obydwa rodzaje rynków mają swoje specyficzne ryzyka, więc ważne jest dokładne zbadanie konkretnej nieruchomości i skonsultowanie się z prawnikiem lub doradcą nieruchomości przed dokonaniem zakupu.