Rynek nieruchomości wobec pandemii Koronawirusa

Biuro Expert 19 marca 2020

Jaki będzie wpływ aktualnej sytuacji epidemiologicznej na obrót nieruchomościami…? To pytanie dociera do nas z rożnych stron – od klientów chcących sprzedać mieszkanie, od kolegów z branży, portali internetowych czy przedstawicieli mediów.

Epidemia koronowirusa już w tej chwili, szóstego dnia od wprowadzenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, ma ogromy wpływ na funkcjonowanie rynku. Trzeba pamiętać, że transakcja kupna / sprzedaży nieruchomości to najczęściej długotrwały proces (kilka tygodni, czasem – miesięcy) w który na różnych etapach zaangażowane są różne instytucje i urzędy.

Z obawy przed wirusem klienci sprzedający nie chcą wpuszczać nikogo do domu. Niewielu jest zresztą takich, którzy chcieliby cokolwiek oglądać więc nowe transakcje nie rozpoczynają się.

Większość transakcji, które były w trakcie realizacji – zatrzymała się w miejscu na różnych etapach ze względu na utrudnienia w funkcjonowaniu całego systemu:

  • Zdobycie niezbędnych dokumentów wydłużyło się do kilku tygodni. Urząd Skarbowy, Geodezja, Spółdzielnie mieszkaniowe – wszystkie urzędy pracują w bardzo spowolnionym „trybie epidemicznym” – przyjmują po jednym kliencie jednocześnie, z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli wielu pracowników pozostaje w domach.
  • Zamykane są kancelarie notarialne.
  • Banki nie przyjmują wniosków kredytowych, zamykane są oddziały.

To wszystko oczywiście kroki konieczne do zatrzymania epidemii, te transakcje po ustaniu zagrożenia zostaną wznowione i pomyślnie sfinalizowane.

Ze swojej strony wprowadziliśmy także wiele zasad pomagających powstrzymać rozwój pandemii. Ważniejsze z nich to:

  • Ograniczając niepotrzebne przemieszczanie się i kontakty osobiście wprowadziliśmy „home office” – wszyscy nasi agenci pracują obecnie z domów.
  • Spotkania i narady odbywają się online w formie videokonferencji.
  • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów – do każdej z naszych ofert staramy się wykonać spacery wirtualne. Ta usługa wcześniej oferowana była jedynie w przypadku umów na wyłączność lub bezpośrednich, obecnie – zapewniamy ją wszystkim za darmo.
  • Stosujemy się do zaleceń odpowiednich służb zachowując spokój i zdrowy rozsądek.

Na stronach internetowych biur oraz portali nieruchomościowych obserwujemy zmniejszony ruch.

Strona Nieruchomości Expert odnotowuje około 30-procentowy spadek ilości wizyt biorąc pod uwagę analogiczny okres zeszłego roku.

Ruch na stronie https://nieruchomosciexpert.pl/

Spekulacje na temat przyszłości całego rynku w momencie zażegnania epidemii są trochę jak wróżenie z fusów. Na pewno czekają nas spore zmiany. Czy ceny mieszkań i domów ulegną jakiejś znaczącej korekcie? Na tym etapie trudno to przewidzieć, bo wpływa na nie zbyt wiele dynamicznie zmieniających się czynników.

Pozostaje nam uważnie przyglądać się sytuacji, analizować i być gotowymi na każdą ewentualność. Przede wszystkim na to, żeby dbać o interesy naszych klientów – tak sprzedających jak kupujących nieruchomość.

Życzymy zdrowia!