Polityka prywatności Expert GPT

Expert GPT jest usługą świadczoną przez Expert Nieruchomości, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 2, 73-110 Stargard, NIP 853-136-69-10. Expert GPT jest narzędziem do generowania tekstu na podstawie podanych słów kluczowych, wykorzystującym sztuczną inteligencję. Expert GPT nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników, ani nie zbiera żadnych informacji o nich. Expert GPT nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość, poprawność, celowość lub legalność tekstu wygenerowanego przez usługę. Użytkownik korzysta z Expert GPT na własne ryzyko i odpowiedzialność. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i praw autorskich w związku z wykorzystaniem tekstu wygenerowanego przez Expert GPT. Expert Nieruchomości zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia usługi Expert GPT w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.